• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

mgr ELIGIUSZ BRUSZEWSKI
Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Włókienniczych Nr 1 w Łodzi

Wydarzenia drugiej połowy XIX wieku powodują przekształcenie Łodzi z miasta chałupników i drobnych manufaktur w miasto o nowoczesnym jak na ówczesne czasy przemyśle. Likwidacji ulega większość drobnych zakładów wytwórczych, rękodzielnicy tracą swoje zakłady pracy, a dawne manufaktury rozrastają się do rozmiarów wielkich zmechanizowanych fabryk zatrudniających niejednokrotnie po kilka tysięcy robotników.

Czytaj więcej...

Mgr inż. RYSZARD OSSOWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Włókienniczych Nr 1 w Łodzi

Początki działalności Szkoły

trojanSzczególne znaczenie po odzyskaniu niepodległości w 1918r, dla teraźniejszości i przyszłości polskiego narodu miało zbudowanie własnego, z gruntu nowego systemu oświatowego. Już w grudniu 1918 r. ówczesny minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ogłosił program oświatowy oparty :na bardzo postępowych zasadach. Program ten został przyjęty w kwietniu 1919 r. przez Sejm Nauczycielski, a na jego podstawie na tymże forum opracowano zasady demokratycznego w swej istocie, ustroju szkolnego. Wydarzenia te, a także starania nielicznej grupy polskich specjalistów rozumiejących potrzebę uniezależnienia przemysłu włókienniczego od fachowców cudzoziemskich legły u podstaw utworzenia łódzkiej szkoły włókienniczej.

Czytaj więcej...

Życiorys

walaUrodziła się 6 marca 1937 we wsi Masliennikowo w Rosji. Po ukończeniu szkoły pracowała w fabryce opon, a następnie w przędzalni bawełny. Ćwiczyła amatorsko skoki spadochronowe.

1961
Tierieszkowa (która w tym czasie była przewodniczącą zakładowego klubu spadochronowego i sekretarzem miejscowego Komsomołu) zaczęła dowiadywać się o możliwość zostania kosmonautką.
1962
16 lutego została jedną z pięciu kobiet wybranych na przeszkolenie do lotu kosmicznego.
1963
16 czerwca została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną na pokładzie Wostoka 6. Została pierwszą kobietą i pierwszą osobą cywilną, która poleciała w kosmos. Okrążyła Ziemię 48 razy. Po powrocie została Bohaterem Związku Radzieckiego.

Czytaj więcej...

wala tablica24 Października 1963 r. Technikum Włókienniczemu Nr 1, zasadniczemu trzonowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, nadano w 1963 roku imię Walentyny Tierieszkowej — radzieckiej kosmonautki, pierwszej kobiety, która na statku „Wostok — 6" 48 razy okrążyła Ziemię w dniach 16—19 czerwca 1963 r.

W dniu 24 października 1963 r. Szkoła gościła kosmonautkę. Walentyna Tierieszkowa zwiedziła pracownie i laboratoria szkolne, uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą w auli i gronem nauczycielskim na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Sławnej reprezentantce narodów radzieckich towarzyszyli w czasie Jej pobytu w Szkole: Genadij Aristow - ambasador ZSRR w Polsce i Mikołaj Kamanin — dowódca szkoły kosmonautów, legendarny dowódca wyprawy polarnej dla uratowania rozbitków z „Czeluskina", Ignacy Loga - Sowiński — członek Biura Politycznego KC PZPR; gen. Malko — przedstawiciel Wojska Polskiego, Michalina Tatarkówna - Majkowska — I Sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR; Edward Kaźmierczak — Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi.

Czytaj więcej...

CZOŁNIK Henryk Stanisław (ur. 15 I 1923 w Łodzi), inżynier włókiennik, mgr ekonomii wieloletni nauczyciel w Zespole Szkól Włókienniczych nr 1 w Łodzi. W 1950 ukończył Technikum Włókiennicze dla Robotników Wysuniętych MPL w Łodzi, a w 1953 Wydział Włókienniczy na Politechnice Łódzkiej i uzyskał dyplom inżyniera włókiennika. W 1965 ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskał dyplom magistra ekonomii. W tym też roku ukończył studia pedagogiczne dla nauczycieli szkół zawodowych.

czolnik obrazW latach 1945 -1947 pracował jako robotnik, a w 1947-1950 był podmistrzem w ZPB. im. J. Marchlewskiego w Łodzi i st. asystentem kierownika przędzalni (1950) w ZPB im. S. Harnama w Łodzi. Po ukończeniu studiów, od września 1953 do momentu przejścia na emeryturę w 1983, był nauczycielem w Technikum Włókienniczym w Łodzi. Wykładał m.in. technologię i podstawy przędzalnictwa, kolorystykę i rysunek techniczny, a przez szereg lat prowadził laboratorium maszyn przędzalniczych. Przez kilkanaście lat był kierownikiem Wydziału Przędzalniczego Technikum. Okresowo wykładał również w Technikum Wieczorowym i Zaocznym, Technikum Dziewiarskim, Technikum Planowania i Normowania oraz Technikum Mechanicznym im. T Duracza w Łodzi.

Czytaj więcej...

Logowanie

Kalendarz

June 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30