• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

pub 196950-lecie szkoły, to rzadki jubileusz zarówno w swej wymowie jak i doniosłości. obchodzimy go też z większą satysfakcją, serdecznością i dumą. jubileusz ten przypomina wszystkim absolwentom lata młodości i okres wytrwałości w nauce. okres wielkiego entuzjazmu tak charakterystycznego dla młodzieży wieku, kiedy to w murach łódzkiej szkoły włókienniczej przygotowywali się do życiowego startu, poznawali arkana wiedzy stanowiące fundament przyszłych sukcesów zawodowych i społecznych.

Dziś wielu z absolwentów tej szkoły zajmuje odpowiedzialne stanowiska w przemyśle, wniosło trwały wkład w jego rozwój i kształtowanie jego dalszych perspektyw.

W 1969 r. mija 50 lat od założenia tej zasłużonej dla polskiego włókiennictwa placówki pedagogicznej.

Czytaj więcej...

Zespół Szkól Techniczno-Przemysłowych w Łodzi istnieje już. 130 lat. W październiku odbędą się rocznicowe uroczystości. Wiele instytucji, w tym szkół, organizuje jubileusze. Stały się one wręcz powszechnym elementem naszego społecznego i zawodowego życia. Ten jubileusz jest jednak wyjątkowy bowiem dotyczy on Szkoły, która istnieje w sercach i umysłach bardzo wielu ludzi w Polsce i na całym świecie. Jej absolwenci rozproszeni są po kilku kontynentach. Stosunkowo niedawno, bo w I994r. , obchodziliśmy J 25-lecie. Podniosła uroczystość, nagrody i wyróżnienia, okolicznościowe przemówienia i życzenia. Już podczas trwania obchodów powstał pomysł wykonania nowego sztandaru i większego zaangażowania absolwentów Szkoły w organizowanie w przyszłości obchodów rocznicowych. Tak też. się stało. Dzięki hojności i aktywności absolwentów nowy sztandar już jest. Będzie zorganizowany zjazd absolwentów.

pub 1999Historia Szkoły zaczyna się w 1869r. kiedy to została otwarta Łódzka Wyższa Szkoła Rzemieślnicza mieszcząca się przy pi. Wolności 14 (obecnie budynek Muzeum Archeologii i Etnografii). Powstanie szkoły było ściśle związane z dynamicznie rozwijającym się łódzkim przemysłem włókienniczym.

Nazwa szkoły zmieniała się wielokrotnie:
1869 Łódzka Wyższa Szkoła Rzemieślnicza
1899 Łódzka Szkoła Rękodzielniczo - Przemysłowa
1919 Państwowa Szkoła Włókiennicza
1933 Państwowa Szkoła Techniczno-Przemysłowa
1951 Technikum Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego
1957 Technikum Włókiennicze Nr 1 w Łodzi (od 1963 -Technikum Włókiennicze Nr 1 im. Walentyny Tiereszkowej)
1964 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
1976 Zespół Szkół Włókienniczych Nr 1 w Łodzi
1993 Zespół Szkół Techniczno-Przemysłowych w Łodzi

Czytaj więcej...

pub 1979Od redakcji
Oddajemy do rąk Czytelnika specjalny zeszyt „Technika Włókienniczego" poświęcony 110 rocznicy powstania Łódzkiej Szkoły Włókienniczej. Zeszyt ten różni się treścią i formą od normalnie wydawanych. Mamy jednak nadzieją, że zainteresuje on naszych Czytelników i będzie przez nich przychylnie przyjęty.

Podejmując decyzję wydania zeszytu specjalnego uważaliśmy, że najstarsza szkoła włókiennicza w Polsce, obchodząca jubileusz 110 lat istnienia, zasługuje na to, aby opisać jej dzieje i osiągnięcia na łamach prasy technicznej. „Technik Włókienniczy" jest najbardziej predysponowany do tego, gdyż pierwszy jego numer powstał w roku 1929 właśnie w tej szkole i nosił nazwę „Gazeta Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi". Czasopismo nasze korzysta także na co dzień z materiałów dostarczanych przez absolwentów szkoły, którzy dzielą się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami z szeroką rzeszą pracowników przemysłu włókienniczego.
Redakcja „Technika Włókienniczego" składa życzenia dalszego rozwoju i osiągnięć w pracy dydaktycznej Szkoły.

Logowanie

Kalendarz

May 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31