• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

W dniu 31 sierpnia 1999 roku w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Przemysłowych w Łodzi odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie będzie utrzymywać stały kontakt ze wszystkimi absolwentami zamieszkującymi w kraju i poza granicami oraz wykładowcami Zespołu Szkół.
Celem Stowarzyszenia jest:
- niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i profesorom,
- podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły,
- utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną,
- budowanie więzi między uczniami - przyszłymi absolwentami jak i wykładowcami,
- organizowanie życia kulturalno - towarzyskiego członków.
Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
- organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów absolwentów,
- urządzanie okazjonalnych uroczystości podtrzymujących tradycje szkoły,
- uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Szkołę,
- reagowanie na sygnały o ciężkiej sytuacji materialno - rodzinnej absolwentów i wykładowców,
- informowanie absolwentów w kraju i poza granicami o życiu Zespołu Szkół jak i o terminach Zjazdu Absolwentów.
Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
- uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
- wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
- uzyskiwania Wszechstronnego poparcia i pomocy ze strony Stowarzyszenia,
- noszenia odznaki Stowarzyszenia zatwierdzonej przez Zarząd.

Wybrany został Komitet założycielski Stowarzyszenia w składzie:

Prezes - Mirosław Kwiatkowski (rok ukończenia szkoły 1974)
Wiceprezesi - Jan Gołaszewski (1971 )
Jadwiga Szymczak (1976)
Sekretarz - Wiesława Różycka-Stasiak (1979)
Skarbnik - Waldemar Walczak (1979)
Członkowie - Jarosław Lewandowski (1979)
Mirosława Rybicka (1978)
Marek Grobelkiewicz (1974 )
Aleksandra Sajpelt (1979)
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
- Janusz Sosiński (1974) – przewodniczący
- Urszula Walczak (1978) - zastępca przewodniczącego
- Bogdan Jakóbczyk (1979) - członek

Zarząd Stowarzyszenia w 1999 r.
- Kwiatkowski Mirosław – prezes
- Gołaszewski Jan – v-ce prezes
- Kądziela Rajmund – v-ce prezes
- Wołczek Elżbieta – sekretarz
- Walczak Waldemar – skarbnik
- Bajan Ryszard - członek
- Szumacher Karol – członek
- Gałecki Stanisław – członek
- Rybicka Mirosława – członek
- Sosińki Janusz – członek
- Szymczak Jadwiga -członek
- Turkowski Jan - członek
- Walczak Urszula - członek
- Szczepaniak Marianna - członek
Komisja Rewizyjna
- Różycka Stasiak Wiesława - przewodnicząca
- Gołaszewski Tadeusz - v-przewodniczący
- Pieniążek Grzegorz - członek


Spotkania w budynku Szkoły w drugie czwartki m-ca, godz. 17.00 w lokalu Stowarzyszenia (Sala 45. w Budynku Głównym)

Logowanie

Kalendarz

May 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31