• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Goście!

mirekJest mi niezmiernie przyjemnie, że mogłem dostąpić zaszczytu wygłoszenia przemówienia na Jubileuszu 140-lecia Szkoły Jednocześnie (o czym nie wszyscy wiedzą) obchodzimy także 10-lecie Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Łódź Żeromskiego 115.

Jubileusz naszej szkoły, która była pierwszą tego typu szkołą w Polsce, oraz jedną z najbardziej zasłużonych szkól technicznych w Łodzi budzi z pewnością szereg osobistych i pięknych wspomnień wśród licznej kadry nauczycieli i wśród wielu tysięcy absolwentów, którzy spędzili w murach szkoły często swe najpiękniejsze lata życia. Spędziliśmy w tej szkole wiele czasu, wiele razem przeżyliśmy, wiele nauczyliśmy się. Nawiązaliśmy przyjaźnie, które przetrwały wiele lat. Wynieśliśmy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i niezapomnianych przeżyć.

Szkoła ta stała się dla nas w pewnym sensie miejscem gdzie mimo wielu stresów, dorastaliśmy i uczyliśmy się po to, żeby wkroczyć w kolejny etap dorosłego już życia. W ciągu 140lat istnienia mury szkoły opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Wielu z nich zajmowało, bądź zajmuje odpowiedzialne stanowiska w przemyśle, na uczelniach i w administracji państwowej. Choć na przestrzeni wieków urzędowe nazwy szkoły zmieniały się dość często, to dla nas absolwentów rozsianych po całym świecie, najważniejsze są mury i adres, które pozostają niezmienione od wielu lat.

Chcąc popularyzować tradycję i osiągnięcia szkoły w październiku 1999r. Komitet Założycielski zarejestrował w sądzie Stowarzyszenie Absolwentów. Stowarzyszenie którego celem jest:
- utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły;
- gromadzenie biografii absolwentów i nauczycieli;
- utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną;
- niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i nauczycielom;
- wspieranie wszelkich form działalności szkoły. Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
- organizowanie zjazdów absolwentów;
- organizowanie spotkań towarzyskich (Andrzejki, zabawy karnawałowe, majówki w Wiśniowej Górze, wycieczki turystyczne)
- fundowanie corocznej nagrody dla najlepszego absolwenta;
- organizowanie meczów siatkówki pomiędzy absolwentami i nauczycielami szkoły.

W 2002 r. podczas mszy Św., celebrowanej przez Ks. Karola Szumachera absolwenta naszej szkoły dokonano poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów. Sztandaru, który powstał dzięki wysiłkowi członków Stowarzyszenia a przede wszystkim propagatora idei ks. Karola, który dążył do tego „aby nasze Stowarzyszenie posiadało swój widomy symbol, który w każdym miejscu będzie nas jednoczył, bez względu na rok ukończenia szkoły czy specjalność." Stowarzyszenie posiada stronę internetową (www.zeromskiego115.pl) na której zamieszczane są zdjęcia zjazdowe i informacje o działalności Stowarzyszenia.

Wymienione działania pomagają w nawiązywaniu ponownych więzi łączących absolwentów ze szkolą. Więzi, które zostały zerwane nieraz na kilkadziesiąt lat. W naszej działalności liczymy na pomoc absolwentów, za którymi drzwi szkoły zamknęły się już dawno, jak i na tych, którzy opuścili mury szkoły w ostatnim okresie-że zasilą oni nasze szeregi i aktywnie włączą się w prace na rzecz szkoły i Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia chciałbym podziękować wszystkim członkom zarządu i wszystkim absolwentom, którzy aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz Stowarzyszenia nie szczędząc sił ani czasu.
Składam podziękowania wszystkim sponsorom, których pomoc rzeczowa bądź finansowa pomogła uświetnić obchody jubileuszowe szkoły i zjazd absolwentów.

Wszystkim absolwentom dziękuję, że zechcieli wziąć udział w zjeździe i jubileuszu szkoły.

Na ręce Dyrektora Szkoły - pani Teresy Łęckiej przekazuję podziękowania dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi, za ich pełną zaangażowania pracę na rzecz szkoły. Życzymy Wam, aby nasza szkoła była zawsze wzorem dla innych szkól, a jej uczniowie i nauczyciele osiągali jak najlepsze wyniki w swojej pracy. Do zobaczenia na następnym jubileuszu w 2014 r.

 

Logowanie

Kalendarz

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30